10 visa Mỹ mang về trong tháng 4 cho thân chủ của Di Trú Việt Hoa Kỳ

  • 0

10 visa Mỹ mang về trong tháng 4 cho thân chủ của Di Trú Việt Hoa Kỳ

9 thân chủ (8 định cư, 1 không định cư) chỉ tham dự phỏng vấn một lần đậu visa ngay lần đầu. 1 thân chủ diện du lịch không cần phỏng vấn đã nhận được visa ngay sau khi nộp hồ sơ xin gia hạn.

Trong số 10 visa này, có đến 7 visa là của thân chủ người Đà Nẵng.

Trong hoàn cảnh hiện nay tại Việt Nam, rất nhiều đương đơn đang vẫn phải chờ đợi được nhận thư mời phỏng vấn, nhiều đương đơn nhận thư mời phỏng vấn rồi nhưng đã bị hạn chế vào Lãnh sự và nhiều đương đơn đã bị hủy cuộc hẹn phỏng vấn do COVID, và nhiều đương đơn đã phỏng vấn nhưng bị từ chối visa thì tất cả các thân chủ của Di Trú Việt Hoa Kỳ có lịch phỏng vấn trong tháng 4 đã nhận được visa, 1 thân chủ đã được phỏng vấn sắp sẽ nhận được visa sau. Đây là điều vô cùng vui mừng đối với Di Trú Việt Hoa Kỳ cũng như đối với thân chủ của mình.

Di Trú Việt Hoa Kỳ xin chúc mừng tất cả các thân chủ sắp được đoàn tụ cùng thân nhân của mình tại Hoa Kỳ!


Leave a Reply