VỢ CHỒNG

  • THẺ XANH BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG
  • QUỐC TỊCH MỸ BẢO LÃNH VỢ/CHỒNG

Giải quyết xuất sắc diện vợ chồng. Chuyên nhận hồ sơ bị rớt phỏng vấn, gặp trở ngại.
Lo trọn gói hồ sơ. Cung cấp thông tin mới nhất về hồ sơ và diễn tiến hồ sơ. Hồ sơ được phỏng vấn nhanh.