Hồ sơ xin thi nhập tịch Mỹ chờ phỏng vấn bị đầy nghẹt

  • 0

Hồ sơ xin thi nhập tịch Mỹ chờ phỏng vấn bị đầy nghẹt

Theo New York Times, Bộ Nội An vừa mới đưa ra kế hoạch nội bộ trong nỗ lực giải quyết tình trạng đầy nghẹt hồ sơ xin thi nhập tịch đang chờ được xử lý. Chính quyền Biden đang tìm cách nhanh chóng để xử lý hơn 900.000 đơn xin thi nhập tịch đang chờ phỏng vấn.

Những biện pháp nhằm giảm đi thời gian chờ đợi bao gồm cho phép nộp đơn xin thi quốc tịch trên mạng càng nhiều càng tốt cũng như yêu cầu ít bằng chứng hơn khi nộp hồ sơ. Nói chung, mục tiêu là nhằm giảm lượng giấy tờ khi đương đơn nộp hồ sơ thi quốc tịch với Sở di trú.

Nguồn: https://www.nytimes.com/2021/05/31/us/politics/biden-immigration.html


Leave a Reply