KẾT HÔN

Kết hôn tại Mỹ: Công ty sẽ trực tiếp hỗ trợ Quý vị thủ tục kết hôn tại tòa và nhận giấy kết hôn ngay trong ngày.
Kết hôn tại Việt Nam: Công ty sẽ giúp Quý vị chuẩn bị một bộ hồ sơ kết hôn đầy đủ đạt yêu cầu mang về Việt Nam kết hôn và nhận giấy kết hôn.