LI DỊ

Li dị tại Mỹ: đối với hồ sơ không có tranh chấp tài sản, con cái, Quý vị sẽ được hỗ trợ trọn gói và thường sẽ nhận được giấy li dị (hay còn gọi bản án li hôn) trong vòng 10 ngày.
Li dị tại Việt Nam: đối với hồ sơ không có tranh chấp tài sản, con cái và vợ hoặc chồng đang sống tại Việt Nam (người còn lại đang định cư ở Mỹ), Quý vị sẽ được hỗ trợ trọn gói và thường sẽ nhận được giấy li dị (hay còn gọi bản án li hôn) trong vòng một tháng.