QUỐC TỊCH/LUYỆN THI

Quý vị muốn được hưởng đầy đủ quyền lợi của một công dân sống trên đất nước Mỹ và được luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ Quý vị một cách tốt nhất? Cách duy nhất để đạt được điều này là có quốc tịch Mỹ.