XIN THẺ XANH Ở LẠI MỸ

  • XIN THẺ XANH CHO CHA MẸ
  • XIN THẺ XANH CHO VỢ/CHỒNG
  • XIN THẺ XANH CHO CON

Quý vị có visa đến Mỹ theo diện du học, du lịch, hôn phu/hôn thê, công tác, hoạt động tôn giáo hay theo diện tị nạn đang có mặt tại nước Mỹ nay muốn nộp đơn xin thẻ xanh để được trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ giúp Quý vị nộp một bộ hồ sơ thật đẹp chuyên nghiệp, luyện phỏng vấn, thông dịch tại buổi phỏng vấn xin thẻ xanh. Lo trọn gói. Giải quyết xuất sắc hồ sơ. Phỏng vấn nhanh. Nhận thẻ xanh trong vòng một tuần.