Thông báo từ Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn!

  • 0

Thông báo từ Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn!

VUI LÒNG KHÔNG VÀO TỔNG LÃNH SỰ QUÁN NẾU QUÝ VỊ TỪNG ĐẾN ĐÀ NẴNG, VĨNH PHÚC, HÀ NAM, YÊN BÁI, HƯNG YÊN HOẶC CÁC KHU VỰC ĐANG CÓ DỊCH trong 21 ngày vừa qua. Vui lòng đặt lại lịch hẹn tại đây: https://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-iv-reschedulevisa.asp
Ngoài ra,các đương đơn đã được lên lịch phỏng vấn vào tháng 5 năm 2021 vui lòng kiểm tra, cập nhật TẤT CẢ các giấy tờ theo yêu cầu và mang đến buổi phỏng vấn. Việc không mang theo tất cả các giấy tờ mới, đã đuợc cập nhật đến buổi phỏng vấn có thể gây nên sự chậm trễ hoặc bị từ chối cấp thị thực.

PLEASE DO NOT COME TO THE CONSULATE GENERAL IF YOU HAVE VISITED DA NANG, VINH PHUC, HA NAM, YEN BAI, HUNG YEN, OR ANY OUTBREAK AREAS in the last 21 days. please reschedule your appointment here: https://www.ustraveldocs.com/vn/vn-iv-reschedulevisa.asp
U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City, Vietnam


Leave a Reply