Thông Tin Dành Cho Người Đã Nhận Được Visa Định Cư Mỹ và Sắp Đến Mỹ Định Cư! (PHẦN 1)

  • 0

Thông Tin Dành Cho Người Đã Nhận Được Visa Định Cư Mỹ và Sắp Đến Mỹ Định Cư! (PHẦN 1)

Nhằm giúp Quý thân chủ của Công ty Di Trú Việt Hoa Kỳ cũng như quý vị đã nhận được visa định cư Mỹ và sắp đến Mỹ định cư nắm được càng nhiều hướng dẫn, thông tin di trú Mỹ thiết thực càng tốt, giúp quý vị yên tâm hơn trong bước đầu định cư tại Mỹ, Công ty Di Trú Việt Hoa Kỳ sẽ soạn ra những bài viết theo từng phần chia sẻ đến quý thân chủ và bạn bè. Bài viết ngắn này sẽ là Phần 1.

Quý vị:

  • Nhận visa tại Việt Nam, nhận thẻ xanh tại Mỹ
  • Sau khi nhận được visa, hãy nộp lệ phí xin nhập cư với Sở Di Trú trước khi khởi hành đến Mỹ để sớm nhận được thẻ xanh khi đến Mỹ. Chờ ít nhất 5 ngày sau ngày cấp visa hãy nộp.
  • Chỉ nhận được thẻ xanh sau khi đã nộp lệ phí xin nhập cư với Sở Di Trú và đã có mặt tại Hoa Kỳ.


Leave a Reply