Thông Tin Dành Cho Người Đã Nhận Được Visa Định Cư Mỹ và Sắp Đến Mỹ Định Cư! (PHẦN 2)

  • 0

Thông Tin Dành Cho Người Đã Nhận Được Visa Định Cư Mỹ và Sắp Đến Mỹ Định Cư! (PHẦN 2)

Sau khi thân chủ đã nhận được visa, Di Trú Việt Hoa Kỳ luôn khuyến khích thân chủ của mình đến Mỹ càng sớm càng tốt, không để “Đêm dài lắm mộng”. Mục đích lớn hơn vẫn là sớm được nhập cư vào Mỹ an toàn, sớm nhận được thẻ xanh— không chỉ là visa.

Mặt khác, có visa không bảo đảm sẽ được nhập cảnh vào Mỹ. Nên nhớ, lãnh sự quán Mỹ cấp visa cho bạn vì xét thấy bạn đủ tư cách được nhập cảnh vào Mỹ. Nhưng bạn chính thức được nhập cảnh vào Mỹ hay không thì viên chức Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới (CBP) tại hải quan Mỹ sẽ là người đưa ra quyết định này.

Trường hợp người được bảo lãnh chính và thành viên trong gia đình được hưởng quyền lợi di trú theo người bảo lãnh chính (hay còn gọi là những thành viên ăn theo người được bảo lãnh chính) đã nhận được visa càng nên lưu ý. Người được bảo lãnh chính của hồ sơ phải nhập cảnh trước hoặc cùng lúc với những thành viên trong gia đình được cấp visa hưởng theo người bảo lãnh chính.

Di Trú Việt Hoa Kỳ xin chúc mừng Quý thân chủ của mình cũng như tất cả quý vị đang và sắp lên đường đến Mỹ đoàn tụ cùng người thân! Chúc những Quý thân chủ và quý vị đã nhận được visa còn ở Việt Nam sớm lên đường sang Mỹ! Xin đặc biệt chúc những Quý thân chủ cũng như tất cả quý vị đã bị hủy lịch phỏng vấn tạm thời ở thời điểm này tại Lãnh sự quán Mỹ do COVID hãy thông hiểu, lạc quan, kiên nhẫn chờ đợi để sớm được mời trở lại phỏng vấn!


Leave a Reply