Thông Tin Dành Cho Người Đã Nhận Được Visa Định Cư Mỹ và Sắp Đến Mỹ Định Cư!(PHẦN 3)

  • 0

Thông Tin Dành Cho Người Đã Nhận Được Visa Định Cư Mỹ và Sắp Đến Mỹ Định Cư!(PHẦN 3)

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà

MỘT TRONG 6 TRƯỜNG HỢP SAU DẪN ĐẾN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC THẺ XANH LẦN ĐẦU (Áp dụng cho người đã nhận được visa định cư Mỹ tại Việt Nam):

1. Đã nộp phí xin thẻ xanh (phí nhập cư) nhưng vẫn còn ở Việt Nam, chưa nhập cảnh vào Mỹ

2. Đã nhập cảnh vào Mỹ nhưng chưa nộp phí xin nhập cư

3. Đã cung cấp sai địa chỉ nhận thẻ xanh tại Mỹ trong quá trình nộp hồ sơ xin visa với Trung tâm Visa. Không báo với viên chức lãnh sự tại buổi phỏng vấn về việc đã cung cấp địa chỉ sai này và không báo cho lãnh sự địa chỉ đúng tại Mỹ để nhận thẻ xanh. Không khai báo với viên chức hải quan khi vào Mỹ về việc đã cung cấp địa chỉ sai này và không khai báo với họ địa chỉ đúng tại Mỹ để nhận thẻ xanh.

4. Địa chỉ khai nhận thẻ xanh tại Mỹ khi quý vị khai với Trung tâm visa trong quá trình làm thủ tục nộp hồ sơ xin visa khác với địa chỉ quý vị đến Mỹ định cư (Ví dụ: Quý vị khai trong hồ sơ xin visa địa chỉ nhận thẻ xanh là địa chỉ A, nhưng khi đến Mỹ quý vị sống tại địa chỉ B mà không báo cho viên chức hải quan khi nhập cảnh vào Mỹ, không báo cho Sở Di Trú, không báo cho bưu điện biết hoặc không báo cho người sống tại địa chỉ A biết để họ nhận thẻ xanh giúp quý vị.)

5. Trường hợp quý vị nhận được bao thư màu nâu lãnh sự gởi về địa chỉ nhận visa sau khi quý vị đậu phỏng vấn, hãy mang bao thư này bên mình lên máy bay khi khởi hành đến Mỹ. Phải giao bao thư màu nâu này cho viên chức hải quan khi nhập cảnh vào hải quan Mỹ. Nếu quý vị không giao cho hải quan và mang bao thư màu nâu này về nhà, quý vị sẽ không nhận được thẻ xanh.

6. Trường hợp quý vị làm thất lạc bao thư màu nâu hoặc do viên chức hải quan Mỹ làm thất lạc bao thư màu nâu của quý vị, quý vị cũng sẽ không nhận được thẻ xanh.


Leave a Reply