Tin vui đầu tuần của Di Trú Việt Hoa Kỳ và thân chủ

  • 0

Tin vui đầu tuần của Di Trú Việt Hoa Kỳ và thân chủ

Chúng ta đã có buổi tham dự phỏng vấn xin thẻ xanh thành công tốt đẹp hôm nay, ngày10/05/2021!
Xin chúc cho tất cả các đương đơn tham dự phỏng vấn xin thẻ xanh, quốc tịch tại Mỹ, xin visa tại Việt Nam thành công tốt đẹp trong tháng 05 này!

P/s: Hình đã được thân chủ cho phép chia sẻ


Leave a Reply